Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası:

Sektördeki pazar payını büyüterek uluslararası marka olmak, değişime açık, sektöründe lider ve global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, müşteri şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, çalışanlarının yaratıcılığına inanan bir şirket olarak insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
Bu nedenle; Mükemmeli arayan dinamik ve yaratıcı kuruluşumuz, daha iyisini yapabilme gücümüzle bizi tercih edenlerin mutluluğunu arttıracaktır.

İşe seçme ve yerleştirme:

İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Decowall’i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkemizdir. Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.

İnsan Kaynakları İlke ve Değerlerimiz:

 • İnsan kaynakları niteliklerinin belirlenmesi
 • Seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemlerin oluşturulması ve uygulanması,
 • İnsan kaynağına yapılacak yatırım ile şirket performansına katma değer sağlanması,
 • İnsan Kaynakları’nın stratejik ortak olarak yönetime katılımının sağlanması,
 • Kuruma bağlı, memnun çalışanlar yaratılması,
 • Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi,
 • Çalışanların mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim imkânlarını sağlamak,
 • Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarının sağlanması,
 • Etik değerler çerçevesinde, saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının yaratılması,
 • Sendika ile etkin ve olumlu ilişkilerin de
  vamının sağlanması,
 • Hedef ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması,
 • Müşteri istek ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması,
 • Görev alınmak istenen bir kurum olarak önde gelen şirketlerden biri olmak.